L' YSERTTOUT.

Alles over de restauratiewerken aan ons boerderijtje "l' YSERTTOUT" gelegen in Le Cassan, 12440 Lescure Jaoul (Aveyron), en af en toe een cursiefje.

Pesticiden.

geschreven op 26/10/2017

Terwijl ze daar in Brussel discuteren over het al of niet verder toelaten van het onkruidgif glysofaat (roundup), over het kiezen voor het vele (omkoop-)geld van bv. Monsanto of kiezen voor de wereldgezondheid, laat ik jullie een schrijven lezen van Ilse, van de De Koningsbemde, van het bijenparadijs.
Dag Willy,
Niet alleen de wereld is om zeep maar ook mijn bijenkast.
Ik vind het rot, sucks, alles wat maar kan. Een verschrikkelijke vaststelling. Het voelt alsof ik de bijen heb bedrogen.
Ik heb er meteen Ludo bijgehaald. Na een grondige analyse van de kast en de omgeving is hij tot de conclusie gekomen dat er tekenen zijn van contaminatie.
Verdomme toch. Heb ik die beesten van maart tot en met nu in de waan gelaten. Ik gaf hen een klein paradijs vol diversiteit. Alles wat ze nodig hadden, ver moesten ze niet gaan. Tot nu, het veld biedt minder, planten en bloemen komen in herfstmodus en bijen moeten verder foerageren weg van dit kleine bijenparadijs. Ik heb ze zoveel gegeven dat ze 25 kg honing produceerden en nog een mooie voorraad voor de winter. Maar dan moesten ze verder vliegen om voedsel te vinden. De boze wereld in. Plots niet meer het kleine paradijs maar de pesticidenwereld in. Pfff wat heeft het nog voor zin die dieren een foute realiteit voor te schotelen. Een half jaar te doen alsof alles peis en vree is. Het volk laten groeien en dan, pats.
Plots weet ik ook niet of het een goed idee is om je bijen hier te zetten. Hier wordt zoveeeeeeel gespoten dat het niet schoon is. Heeft het dan wel zin om bijen eerst iets mooi voor te schotelen om hen dan in het najaar de dood in te drijven. Ik weet het niet maar op dit moment moet ik echt geen bijen hebben. Dit is erover, echt. En plots besef ik ook hoe fragiel zo’n volk is, hoe snel het gaat om zo’n hele populatie in 2 dagen naar de knoppen te halen. Het is om ziek van te worden.
ilse

825.000 ton roundup is er in 2014 verbruikt. We staan tot ons enkels in het glysofaat. In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten rond dan dertig jaar geleden. Die teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht! Hoe dom kan een mens zijn, er wordt getwijfeld of ze glysofaat nog 5 jaar of nog 10 jaar gaan toelaten. Leve de Roundup, misschien maar een beetje kankerverwekkend maar er zijn nog geen harde bewijzen, zeggen ze bij Monsanto. Ge kunt evengoed aan Stella Artois vragen of bier drinken schadelijk is!
Ondertussen heb ik met Ilse afgesproken om tegen volgende lente terug een paar kasten te plaatsen. We gaan de vergif-sproeiende buur proberen voor te zijn en de kasten (met bijen) tijdig verplaatsen naar betere oorden. In de lente halen we die dan terug. Zoals het er nu voorstaat gaan we dit minstens 5 jaar moeten volhouden.

Laten we het nog eens over Theo hebben, met positief nieuws deze keer. Zijn gastvrijheid verrast mij, verblijdt mijn hart en stemt mij hoopvol. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, T. Francken dus, laat weten dat Carles Puigdemont (hoe spreekt ge Puigdemont uit in het Spaans?) als het moet asiel kan krijgen in België, Spaanse vluchtelingen zijn welkom. Toch erg dat Theo daarvoor onder zijn voeten krijgt van premier Charles Michel, nog veel erger is dat de gastvrijheid van onze Theo zo selectief is! Als ge de foto bekijkt, het zijn precies geen vriendjes, Theo en de premier! unnamed

Ik ben glad vergeten dat ik mijn blog ging splitsen, geen probleem, ik ben toch van gedacht veranderd: “ce ne sont que les foux et les imbéciles qui ne changent jamais leurs idées”.